Wyszukaj oferty

Kiedy
Gdzie
Miasto
Transport
Kategorie
Promocja, last minute
Udogodnienia
Cena minimalna
Cena maksymalna

Zanim zarezerwujesz

Ważne informacje dla uczestników wczasów i wycieczek

WAŻNE INFORMACJE
DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WCZASY, WYCIECZKI,
WYJAZDY DLA SENIORÓW

  • REZERWACJA

Jeśli zdecydują się Państwo zapisać na wybraną imprezę prosimy o kontakt z nasz biurem podróży lub dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową. Rezerwacja imprezy wymaga podpisania Umowy-zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej oraz zapoznania sie z Warunkami uczestnictwa, które są integralną częścią umowy.

  • CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny za imprezy podane są w PLN, plus ewentualne dopłaty w Euro lub innej obcej walucie.
Przy każdej ofercie, w części ŚWIADCZENIA podajemy jakie świadczenia zawarte są w cenie imprezy, a jakie są dodatkowo (obowiązkowo lub dobrowolnie) płatne.
Podane w ofercie ceny biletów wstępu, imprez fakultatywnych itp. są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom.
Cena imprezy nie obejmuje innych kosztów, niż te wyszczególnione w ofercie, a przede wszystkim takich opłat jak: kosztów biletów wstępu, imprez fakultatywnych, zwyczajowych napiwków, napojów do posiłków zamawianych u kelnera, itp.
Płatności za imprezy można dokonać bezpośrednio w biurze gotówką lub przelewem na konto. Zgodnie z warunkami uczestnictwa, przy zawieraniu umowy zgłoszenia należy wpłacić min. 30% wartości imprezy. Dopłata do całości imprezy musi nastąpić na 29 dni przed planowaną datą wyjazdu.

  • TRANSPORT

Imprezy samolotowe
1. Pasażer zobowiązany jest do kontaktu z Biurem Podróży na 48 h przed wylotem, celem potwierdzenia godzin wylotu.
2. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na lotnisku na dwie godziny przed wylotem, gdzie nastąpi odbiór biletów w obie strony (bilet należy zachować na drogę powrotną). Do odprawy biletowo - bagażowej Pasażer udaje się samodzielnie z dokumentami podróżnymi oraz paszportem lub dowodem osobistym. W przypadku, gdy Pasażer nie pojawi się na stanowisku odprawy do chwili jej zakończenia, nie zostanie on przyjęty na pokład.
3. Przy odprawie na lotnisku Pasażer jest zobowiązany przedstawić dokumenty podróży.. W przypadku, gdy dokumenty podróży Pasażera są niewłaściwe, Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera.
4. Miejsca w samolocie nie są numerowane przez biuro, Pasażerowie zajmują je zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas odprawy.
5. Zmiany godzin wylotu mogą nastąpić nawet na krótko przed odlotem, jeżeli jest to uzasadnione siłą wyższą lub działaniem bądź zaniechaniem osoby trzeciej nieuczestniczącej w wykonywaniu usług przewozu lotniczego.
6. Przewoźnik może zabronić wejścia na pokład samolotu Pasażerom w stanie nietrzeźwym oraz tym, którzy swoim zachowaniem narażają pracowników na nieprzyjemności lub istnieje podejrzenie, że mogą narazić na nieprzyjemności innych pasażerów rejsu.
7. Pasażerowie uprawnieni są do bezpłatnego przewozu bagażu głównego (limit określany przez linie lotnicze) oraz bagażu podręcznego (limit i wymiary określane przez linie lotnicze obsługujące lot). Przekroczenie tego limitu powoduje naliczenie stosownych opłat podczas odprawy bagażowej, zgodnie z przepisami danych linii lotniczych. Jeśli limity bagażu są inne niż powyżej, taka informacje wyszczególniona jest zawsze w ofercie oraz na dokumentach podróży.
W bagażu podręcznym, sprawdzanym przez służby bezpieczeństwa portu lotniczego, nie mogą znajdować się żadne przedmioty niebezpieczne jak np. scyzoryk, pęseta, czy pilnik do paznokci. W przypadku wykrycia takiego przedmiotu przewoźnik poprosi o jego pozostawienie.
8. Jeżeli podczas rejsu dojdzie do uszkodzenia bagażu, należy ten fakt zgłosić obsłudze lotniska niezwłocznie po przylocie, okazując kwit nadania bagażu otrzymany podczas odprawy. Za zniszczenie bądź zgubienie bagażu odpowiada linia lotnicza.
9. Przed wylotem należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem lotniczych przewozów osób oraz bagażu.
10. Przelot może się odbywać zarówno samolotami charterowymi, rejsowymi, lub tanimi liniami lotniczymi bez przedstawiciela Biura Podróży.
11. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przeznaczony jest na przelot i transfer do i z hotelu.

Imprezy autokarowe
1.Autokary, które obsługują nasze imprezy posiadają aktualne badania techniczne oraz zezwolenie Ministerstwa Transportu na międzynarodowy przewóz osób (dotyczy wyjazdów zagranicznych). Autokary spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stawić się na miejscu zbiórki ok. 15 min. przed podaną w ofercie, planowaną godziną odjazdu autokaru. Po przybyciu na miejsce zbiórki każdy uczestnik powinien zgłosić swoją obecność pilotowi lub kierownikowi grupy. Odprowadzający proszeni są o nie wchodzenie do autokaru/pociągu.
3. Przejazdy na odcinkach krajowych oraz dojazdy antenowe do podanych miejsc odjazdu/powrotu z innych miast w Polsce mogą odbywać się transportem zastępczym np. mikrobusami lub innymi środkami transportu.
4. Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacja na drogach i przejściach granicznych, awarią autokaru lub inną siłą wyższą.
5. Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarze i innych środkach transportu bagaż osobisty oraz bagaż główny.
6. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu.

  • ZAKWATEROWANIE

Wszystkie informacje zawarte w opisach zakwaterowania są rzetelne i sprawdzone.
W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14-15 a kończy o godzinie 09-10.

  • UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez nasze Biuro Podróży jest ubezpieczony na mocy podpisanej Umowy Generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od: Kosztów Leczenia za granicą, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, a uczestnicy programu dla Seniorów dodatkowo mają zawarte w pakiecie również ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
Koszty leczenia pokrywane są bezgotówkowo przez Ubezpieczyciela. Koszty lekarstw pokrywane są przez uczestników lub przez pilota grupy.
Uczestnikom wyjeżdżającym na imprezy zagraniczne odbywające się w krajach EU zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która skutecznie skraca czas oczekiwania na poradę lekarską oraz jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy SU gwarantowana przez Ubezpieczyciela jest niewystarczająca.
Jeśli uczestnicy wyjazdów cierpią na chorobę przewlekłą (a pakiet ubezpieczeniowy oferowany przez Biuro tego nie obejmuje), zalecane jest w takim przypadku rozszerzenie ubezpieczenia o leczenie chorób przewlekłych.
Zalecamy również zawarcie dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Wszystkich szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć w trakcie podpisywania umowy.

  • INFORMACJE ZDROWOTNE

W żadnym z proponowanych przez nasze biuro krajów nie występują specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowej wody mineralnej. Aktualne informacje na temat ewentualnych wymogów sanitarnych, bądź zdrowotnych można uzyskać w informacji konsularnej lub zdrowotnej MSZ pod nr telefonu 022-532 94 51 lub na stronach internetowych www.msz.gov.pl

  • INNE

Przy imprezach zagranicznych niezbędnym dokumentem do przekroczenia granicy jest paszport lub dowód osobisty. W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport ważny był minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy.
Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi ok. 30 dni i jest zróżnicowany w zależności od miejsca wyrabiania i okresu składania wniosku paszportowego. Do krajów, do których Biuro Podróży organizuje wyjazdy, nie obowiązują wizy. W krajach tych nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i nie występują zagrożenia sanitarne.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych. 
Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty sprzętu foto-video lub komputerowego.
Imprezy fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu i płatne dodatkowo na miejscu. Ceny biletów wstępu i ceny imprez fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulegać sezonowym zmianom, niezależnym od organizatora. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert.

  • DANE OSOBOWE

W związku z udostępnieniem danych osobowych do celów realizacji umowy informujemy, iż zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Biuro wskazane w ofercie jako organizator imprezy.

« wróć

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl